ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou

Inovácia obsahu a metód ako súčasť moderného vzdelávania na základnej škole v Zborove nad Bystricou

OZNAMY

Dôležité oznamy k realizácii projektu

Vyhodnotenie VO "Interaktívne vybavenie tried"

Vyhodnotenie VO "Nákup počítačového zariadenia pre ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou"

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je realizovaný zo zdrojov EÚ

Dôležité odkazy
  1. Agentúra MŠVVaŠ SR
  2. Európsky sociálny fond.
  3. Operačný program vzdelávanie